речник | Тълковен речник | Българо английски речник | Синонимен речник | Правописен речник | Немско български речник | Руско български речник | Английско български речник | Речник на чуждите думи | Испански речник | Турски речник | Икономически речник | Електронен речник | Латински речник | Фразеологичен речник | Компютърен речник | Онлайн речник | Юридически речник |

Немско български речник


FreeLotto - 6 безплатни игри на ден след регистария.

Немско български речник
Продава се Virago 97g.Немският език се говори в Германия, Австрия, Швейцария и др. Принадлежи към западногерманската езикова група и се говори от около 130 милиона човека по света. Немския език се изписва с латинската азбука в допълнение на още 4 специфични букви.